Zásady ochrany osobních údajů

HOUSE OF TRICHOMES s.r.o. je provozovatelem e-shopu www.houseoftrichomes.com. HOUSE OF TRICHOMES s.r.o. je obchodní obchodní organizace. To znamená, že všechna shromážděná data se používají k propagaci podnikání a služeb společnosti HOUSE OF TRICHOMES Ltd.

Podle GDPR se shromažďují údaje o jednotlivcích, kteří jsou považováni za chráněné GDPR.

Shromážděné osobní údaje
Jméno a příjmení
Telefon
E-mailem
Adresa
Historie návštěv na www.HOUSEOFTRICHOMES.cz
IP adresa
Účel sběru, zpracování a profilování dat
HOUSE OF TRICHOMES Ltd shromažďuje osobní údaje pro následující účely:

Poskytování produktů a služeb zákazníkům.
Informování zákazníků a potenciálních zákazníků o nových produktech a další informace a marketingová sdělení.
Sběr dat:
Veškeré informace shromážděné o jednotlivcích jsou shromažďovány prostřednictvím objednávky nebo kontaktního formuláře. HOUSE OF TRICHOMES nepoužívá údaje o jednotlivcích z vnějších zdrojů.

Kombinace a profilování dat:
HOUSE OF TRICHOMES neposkytuje žádné osobní údaje třetím stranám kromě smluvních přepravních společností za účelem dodání produktů. Všechny shromážděné údaje jsou používány pouze jako kontaktní informace v rámci organizace. HOUSE OF TRICHOMES sro používá data pro marketingové a obchodní účely.
HOUSE OF TRICHOMES sdružuje veškerá data v informačním systému a systému e-shopu. Jakýkoli jiný systém používá pouze fragmenty dat, a proto se za data v GDPR nepovažuje.

Právo na výmaz osobních údajů
Každý má právo na výmaz svých osobních údajů. Stačí zaslat e-mail na adresu info@houseoftrichomes.com s předmětem výmazu osobních údajů. V těle e-mailu uveďte své celé jméno.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 27.10.2023